Käkkirurgi

Käkkirurgi sedan 1980 och i privat regi sedan 1990.

Kontakta oss

Specialist i Tandsystemets Kirurgiska Sjukdomar

Mitt namn är Ola Norrby. Jag har arbetat som specialist i Käkkirurgi sedan 1980 och i privat regi sedan 1990. Min sköterska Anna och jag har arbetat tillsammans i många år och vår ledstjärna är att ge Dig som patient en behandling och ett totalt omhändertagande som innefattar både kompetens, trygghet och vänlighet från första kontakt till slutförd behandling.

Hos oss kan Du få hjälp med implantatbehandling, visdomstandsavlägsnande, rotspetsoperationer, svårare tandextraktioner, diagnos och behandling av slemhinneförändringar och andra polikliniska kirurgiska behandlingar. Vi har ett nära och kontinuerligt samarbete med tandläkarna Dahlström och vår hygienist Annika Johansson på samma klinik, samt andra odontologiska specialiteter i regionen.

Ola Norrby

Specialist i Tandsystemets Kirurgiska Sjukdomar

Kontakta oss

Välkommen med förfrågningar och tidsbokningar för undersökning och behandling.

Kontakta oss